Met het diploma Atheneum-A op zak, startte ik in 1977 met de opleiding Logopedie & Akoepedie.  
Die rondde ik in 1980 af  en werkte daarna tot 1990 in het speciaal onderwijs in Rotterdam.
Tien jaar combineerde ik dat met een vrijgevestigde, all-round praktijk in Delft.
Vanaf 1990 ging ik samen met een collega binnen de eerstelijns vrijgevestigde praktijk verder onder de naam Praktijk voor Logopedie & Coaching met specialisaties in het behandelen van stemstoornissen, neurologische slikstoornissen en oro-myo-functionele therapie.

In 2006 behaalde ik het certificaat Practitioner NLP en in 2007 mijn Master Practitioner.
Deze opleiding ben ik gaan volgen om de geleerde technieken, zoals bv. goed stemgebruik,sneller in praktijk te kunnen brengen.
Inmiddels coach ik ook buiten de logopedie.
Want om dat wat je zou willen ook daadwerkelijk te doen komt immers in diverse situaties naar voor.
De interventies die ik gebruik zijn gebaseerd op het gedachtegoed van het neurolinguistisch programmeren.

Alles wat je wat geeft groeit!

Alles wat je water geeft groeit !

Inmiddels coachte ik naast kinderen en pubers, volwassenen zowel in privé- als in werksituatie zoals het onderwijs, bedrijfsleven (werkgevers en -nemers) of op het podium waar geacteerd, gezongen of gepresenteerd wordt.

Health Certification Training

Vanuit het gedachtegoed van de NLP werd in Amerika de HCT opgericht, de Health Certification Training, o.a. door Robert Dillts, Suzi Smith en Tim Hallborn,een opleiding die afgesloten werd met het certificaat Health Coach

Het bestaan en het belang van de eenheid tussen lichaam en geest ervaren wij allen steeds meer en steeds intenser.

Zo kan ons lichaam letterlijk ziek worden. We voelen ons ziek maar zijn we dat niet. Onze overtuigingen belemmeren ons in wat wij denken, doen en voelen, wanneer we piekeren, ons zorgen maken en ons niet gehoord of begrepen voelen.

Health Coaching gaat uit van wat het lichaam je wil zeggen. Het onderbewuste wordt geraadpleegd bij het anders leren omgaan met gebeurtenissen en het naar boven halen van helpende overtuigingen. Zo worden mogelijkheden gevonden om anders om te gaan met ervaringen en situaties waardoor wij ons op allerlei fronten beter voelen en gezond worden.

Deze vorm van werken naar een gezonde geest in een gezond lichaam staat naast de reguliere geneeskunde en kan deze aanvullen.

In 2014 sloot ik de NLP Coachopleiding af en in 2015 de opleiding Systemisch Werken, aangevuld met  Opstellingen binnen Gezondheidszorg van Stephan Hausner.

Eind 2016 ontving ik het certificaat Transactionele Analyse; een mooie mogelijkheid om eens te kijken naar de Ouder, de Volwassene en het Kind in onszelf.

In mei 2020 rondde ik de opleiding Een Taal Erbij af, waarmee op een andere manier systemisch gekeken kan worden naar ervaringen, herinneringen en naar wat ons bezig houdt.

Privacy AVG Privacy Marjan2