Vanaf 1 januari 2016 maak ik deel uit van het team van

De Bron

Integratief Complementair Medisch Centrum De Bron is een autonoom en onafhankelijk multidisciplinair behandelcentrum voor gezondheid en vitaliteit.

ICMC De Bron is ontstaan vanuit twee stromingen die in ons centrum optimaal samen worden gebracht.

1. De mens is één geheel

Een mens is lichamelijk, geestelijk en gevoelsmatig onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Hij heeft het vermogen om als persoon en in relatie tot zijn omgeving een balans te vinden tussen lichaam, verstand, gevoel en emoties. Symptomen ontstaan als dit zelfregulerende vermogen stagneert. Bij veel klachten bestaat dan ook een relatie tussen lichaam en geest. Mensen met een lichamelijke klacht kunnen ook psychische klachten ontwikkelen en andersom, waardoor oorzaak en gevolg al snel door elkaar worden gehaald.

2. Reguliere en ‘alternatieve’ gezondheidszorg vullen elkaar perfect aan

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat vele klachten vallen onder de categorie ‘onbegrepen lichamelijke klachten’. Behalve een symptoom-bestrijdende therapie, heeft de reguliere gezondheidszorg hier weinig echte antwoorden op. Daarentegen groeit de acceptatie dat een meer holistische of natuurgeneeskundige aanpak de patiënt verder kan helpen.

Vanuit deze twee stromingen worden klachten en ziektebeelden integraal en gecombineerd aangepakt met behandelmethoden uit zowel de reguliere en complementaire gezondheidszorg.

Binnen het team ligt mijn focus op het verhelpen en voorkomen van stemstoornissen, ” brok in de keel”-gevoel, chronisch hoesten en spreekangst.

Het centrum is gevestigd aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 2, 2582 NN Den Haag.

U kunt contact opnemen met de Bron via mail: info@icmcdebron.nl of telefoonnummer 070 – 211 77 22.