Bereikbaar via ZorgDomein

ACTUEEL:  ADEM:

Herkent u:

 • kortademigheid
 • te weinig adem hebben
 • snel buiten adem zijn
 • moe worden van praten doordat u adem te kort heeft
 • veel hoesten
 • een kriebelhoest, vast zittende hoest of brok in de keel
 • de stem kwijt zijn
 • een hese stem?

Dan kunnen ademhalingsoefeningen u helpen om:

 • uw longen te trainen
 • uw longen weer optimaal te laten functioneren
 • minder te hoesten of te stoppen met hoesten
 • de juiste manier van ademen te gebruiken bij b.v. praten
 • weer een heldere stem te krijgen en te houden

Meer informatie:

 • kunt u vragen door een email te sturen naar info@marjanoosterbaan.nl
 • krijgt u het snelst door te bellen: 06-51700560

DE STEM

Onderzoéken van de stembanden kan het beste gedaan worden door gespecialiseerde K.N.O.artsen/ foniaters omdat daarvoor specifieke apparatuur nodig is. U kunt hier in de omgeving terecht in het Diaconessenziekenhuis Voorburg, het Ikaziaziekenhuis te Rotterdam.

Voor specialistische stemtherapíe, waardoor uw stembanden weer genezen en optimaal gebruikt kunnen worden, kunt u gelukkig hier in Delft, bij u in de buurt, terecht.

Stemtherapie voor hese, schorre en vermoeide stemmen, zangstemmen en transgender stemmen: vrouw/ man.

Al jaren zijn de lijntjes met de k.n.o.- en huisartsen zeer kort. Dat maakt dat ik up to date geïnformeerd ben en weet welke therapie ik in kan zetten zodat u uw stem weer helder, onvermoeid  kunt gebruiken en deze beter kunt belasten ,denk daarbij b.v.aan lesgeven, vergaderen en zingen. Ook hoestklachten of het brok in de keel gevoel is met logopedie succesvol aan

Mijn specialisatie en ervaringen binnen de stemtherapie betekent dat ook transgenders , zowel man als vrouw, bij mij terecht kunnen; deze groep stemgebruikers vraagt een specifieke aanpak m.b.t. de vragen, problemen en mogelijkheden die de ” transgenderstem” met zich meebrengt.

Een spreekberoep hebben of zingen is topsport bedrijven met je stembanden!

Je stem is van groot belang als je wilt communiceren.
Voor de luisteraar is prettig om naar een heldere, melodieuze stem te luisteren, voor de spreker is het goed kunnen gebruiken van de stem belangrijk.

Een goede stemgeving is de basis voor een goede spreekstem.
Een goede spreekstem heeft een grotere belastbaarheid, waardoor de stem bestand is tegen een grote stembelasting zoals bij spreken in een grote ruimte, als er sprake is van stress of emoties, denk aan “het brok in de keel gevoel”, bij veel vergaderen, presenteren en acteren op het podium en tijdens t.v.opnames.

Net zo belangrijk is het toepassen van een goede stemtechniek in de praktijk.

Wat de regisseur, de directeur of de opdrachtgever ook vraagt (bv.langdurig vergaderen of vanuit een moeilijke positie zingen), goed stemgebruik is van belang als behoud van de kwaliteit van de stem.

Een solide, gesteunde spreekstem is de basis die ook nodig is als je méér van je stem vraagt, als je b.v. wilt zingen.

Mogelijkheden voor goede zorg voor de stem:

Met een verwijzing van de huis- of k.n.o.arts vergoedt de ziektekosten-verzekering de stemcheck.
Resultaat van de check kan zijn:

Door mijn nauwe samenwerking met diverse kno-artsen,o.a. J.W.Arendse en J.van Twisk* in het Ikaziaziekenhuis Rotterdam, is een afspraak snel geregeld, zodat het k.n.o.- en het logopedisch onderzoek aan elkaar gekoppeld worden met een toegespitst behandelplan als resultaat.

Waarom?
 • Behoud van de stem = behoud van werk.
Voor wie?
 • Acteurs, actrices.
 • Presentatoren m/v
 • Spreekberoepen (vergaderen,verkopen,lesgeven)
 • Zangers, zangeressen
Waar?
 • Op de set
 • Op locatie, op de werkplek
 • In de praktijk
Wanneer?
Begin van seizoen, start repetitie, indien wenselijk of in acute situaties.

Op deze manier wordt er een zekerheid ingebouwd dat er zoveel mogelijk gedaan is aan het behoud of de revalidatie van de stem en wordt het mogelijk gemaakt de technieken te gaan gebruiken, toe te passen op een manier die goed is voor jezelf en voor de ander; de regisseur, de opdrachtgever, de drukke klas met kinderen, tijdens vergaderingen, enz.

Lieke van Lexmond mailde:*                                                                                                                                               gtst

“Wat had ik dit graag allemaal eerder willen weten, kun je dat eens op de set van GTST komen vertellen?”

Frans  Bauer schreef*:

…..”Technieken waar ik nog elke dag plezier van heb en waarvan ik dacht dat ik ze nooit hoefde te leren, want zeg eerlijk, waar heeft een artiest nu logopedie voor nodig?! Nou, juist dan,als je proffesioneel bezig bent is het van groot belang om je stem juist te gebruiken en natuurlijk ook andere spreektechnieken te leren beheersen want als je problemen krijgt, beschadig je de stem omdat je jezelf onbewust trucjes aan gaat leren om moeilijke noten, liedjes of zinnetjes te verdoezelen met extra kracht op je stemof harder te gaan zingen. Miijn ervaring is: Als ik geen goede begeleiding had gekregen, ik waarschijnlijk nooit meer op mijn niveau terug gekomen was en had ik denk ik ook niet meer het vertrouwen teruggekregen in mijn stem. Voor alle toekomstige stempatienten: Veel succes en vind het vertrouwen in jezelf weer terug want stembanden doen veel meer dan alleen maar geluid maken”….
De volledige tekst kunt u lezen onder “testemonials”

* Met toestemming vermeld.

CONTRACTEN 

VOOR 2021 sloot ik met alle zorgverzekeringen contracten af; dat zal in 2022 ook zo zijn