TRANSGENDER ZORG

De transgenderzorg staat volop in de belangstelling en is in beweging. Binnen de logopedie beweegt de specifieke zorg voor de stem van trans personen mee. Trans vrouwen, trans mannen en non-binaire personen hebben logopedie nodig voor hun stem.

DOEL LOGOPEDIE

De nieuwe stem moet gezond gebruikt worden, natuurlijk klinken en passen bij de identiteit. Naast kennis en jarenlange ervaring met stemtherapie, zijn de specifieke behandelaspecten voor de transgender stem mij bekend. Onderscheidend van reguliere stembehandelingen is de combinatie van de ingrijpende transitie, de psychisch-emotionele ervaringen van de stemverandering, de vaak langdurige psychische druk op het welzijn en de breedte van de behandeling die veelomvattend is.

RELEVANTE LOGOPEDISCHE BEHANDELASPECTEN .

Trans personen gebruiken veelal een hoge ademing gecombineerd met een verkrampte of onnatuurlijke houding, ervaren een hoog stressniveau, spanning over sociale onzekerheden en bijbehorende spanning in de stem. Bij het starten van de behandeling wordt aandacht besteed aan voorwaarden die nodig zijn om met de stemtransitie en stemmodulatie aan de slag te gaan, zoals b.v.:

 • vergroten van het stemgebruik
 • verhogen/ verlagen van de spreektoonhoogte
 • articulatie
 • houding
 • goed gebruik van de adem en de adem-stemkoppeling
 • resonans
 • helder en ontspannen stemgebruik
 • natuurlijk stemgebruik
 • stemvolume
 • mimiek en lichaamstaal
 • intonatie, melodie en emotie in de stem

Logopedie kan al gestart worden voordat de diagnose gesteld werd; met alle zorgverzekeringen werden contracten afgesloten zodat de behandeling vergoed wordt.

Meer info: www.transvisie.nl www.partner-transgender.nl www.stemplatform.nl