Wanneer zou een coachings-gesprek u weer verder kunnen helpen ?

Spreekangst, een burnout, besluiteloosheid of nare ervaringen kunnen u fiks beperken in wat u eigenlijk zou willen zeggen, of eigenlijk zou willen doen.
In een veilige omgeving krijgt u de gelegenheid uw gedachten eens op een rijtje te zetten; daarbij heb ik de vragen en vindt u de antwoorden.
Zo creëert u de mogelijkheden om in alle situaties uw zegje te durven en te kunnen doen en weer verder te gaan met wat u echt de moeite waard en belangrijk vindt.

Op deze manier coachte ik o.a. kinderen, pubers en volwassenen zag ‘het ene na het andere kwartje vallen’.
Ik nam afscheid van bv. docenten, managers,zzp’ers en zangers die met een voldaan gevoel, opgeruimde gedachten en vol energie en plannen het pand verlieten.

Coachen is begeleiden,
zodat u zichzelf bewust wordt wáárdoor u:
doet wat u doet,
denkt wat u denkt en
voelt wat u voelt,
zodat u daarna zelf kunt kiezen
laat ik het zo of ga ik veranderen en anders denken, doen en voelen.”

 

 

 

 

 

 

 

Een NLP-gesprek, N.L.P., wat betekent dat precies?

Neuro

Ons zenuwstelsel maakt het mogelijk al onze zintuigen in te zetten om waar te nemen en te ervaren.
De betekenis die wij geven aan die ervaringen (= de herinneringen, de gevoelens, de gedachten of de emoties) bepalen hoe wij ons gedragen, zowel in de positieve als in de negatieve zin.

Linguïstisch

Wij gebruiken taal om aan te geven wat er in ons leeft en geven via de taal zo ook weer informatie aan het zenuwstelsel.

Programmeren

Het ‘programma’ dat we gebruiken, ofwel de manier waarop we, heel systematisch, de zintuigen en de taal gebruiken om onze doelen te bereiken.

Samenvattend

Als je inzicht hebt in de manier waarop je met jezelf (“wat vind ik hiervan, hoe denk ik hierover?”) en met anderen communiceert, dan kun je  wat jij zegt en hoe jij je gedraagt aanpassen, naar jezelf en  naar anderen zodat zij de boodschap die jij uitzond precies begrijpen zoals jij die bedoelde.