Workshop:

Therapeut & Communicatie.

Het effect van een therapie wordt sneller bereikt en is effectiever indien er een goed contact is met de patiënt.                                                                                                                                                                               Dan begrijpt de therapeut de patiënt  en de patiënt voelt zich begrepen.

Aan de hand van casussen wordt communicatie van verschillende kanten belicht en worden oefeningen gedaan om zelf te ervaren wat “anders” communiceren met de patiënt/ client betekent.

Onlangs gaf ik deze workshop aan 4 groepen studenten Logopedie aan de Hoge School van Rotterdam.

Studenten vertelden desgevraagd  dat het fijn was om via verschillende communicatiekanalen geprikkeld te worden, dat de workshop overzichtelijk en interactief was en herkenbaar omdat voorbeelden gelinkt waren aan voorbeelden uit de praktijk.

Belangstelling om deze workshop ook aan te bieden aan (toekomstige) zorgverleners? Stuur dan even een mail aan info@marjanoosterbaan.nl en ik neem met u contact op.